ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ส่งคลิปเสียงเพลง 5ส ที่แต่งเนื้อร้องเอง ความยาว 3-4 นาที เข้าประกวด เพื่อใช้ในกิจกรรม 5ส ของโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ส่งคลิปเสียงเพลง 5ส ที่แต่งเนื้อร้องเอง ความยาว 3-4 นาที เข้าประกวด เพื่อใช้ในกิจกรรม 5ส ของโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ส่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ Line ID : tukkatik2508 (คุณธนพร แก้วเนตร)หมดเขตรับคลิปวันที่ 18 กันยายน 2561 ตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการ อำนวยการ 5ส ประกาศผลวันที่ 19 กันยายน 2561 และเริ่มนำไปใช้ในวันที่ 21 กันยายน 2561 เป็นต้นไป