ประชาสัมพันธ์ชุดแต่งกายผ้าไทยพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจําจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการออกแบบชุดแต่งกายผ้าไทยพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจําจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้อำเภอโพธิ์ไทรจึงขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทุกส่วน ได้ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี โดยแต่งกายทุกวันอังคารของสัปดาห์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความพร้อมเพรียงกัน

Download “ชุดแต่งกายผ้าไทยพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจําจังหวัดอุบลราชธานี.pdf”

ชุดแต่งกายผ้าไทยพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจําจังหวัดอุบลราชธานี.pdf – Downloaded 765 times – 258.10 KB