ประชุมการดำเนินงานสุขภาพจิต ครั้งที่ 1/2561

การประชุมการดำเนินงานสุขภาพจิต ครั้งที่ 1/2561 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1769996869711710.1073742018.311434945567917]