ประชุมติดตามตัวชี้วัดรอบที่ 2 / 2561 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมติดตามตัวชี้วัดรอบที่ 2 / 2561 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1965732320138163.1073742049.311434945567917]