ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด Ranking และ QOF ปีงบประมาณ 2561

การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด Ranking และ QOF ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1758949127483151.1073742017.311434945567917]