ประชุมอัตราค่าบริการของหน่วยบริการ ปี 2560

ภาพการประชุม อัตราค่าบริการของหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1622151657829566.1073741990.311434945567917]