ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร นางอรทัย มุสิกา หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร นางยมลภัทร มะลิเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นตัวแทน คปสอ.โพธิ์ไทร เดินทางเข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2558 รวมทั้งรับมอบประกาศนีบัตรมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์