พิธีตั้งเสาเอกอาคารแฟลตที่อยู่อาศัยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศพิธีตั้งเสาเอกอาคารแฟลตที่อยู่อาศัยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยการนำของท่านนายแพทย์ลิต แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖