พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ได้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีฯ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเข้าวางพวงมาลา