พิธีทำบุญครบรอบ 34 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลโพธิ์ไทร พร้อมเปิดสามพันโบกยิม ในวันอังคารที่ 4 ส.ค. 2563

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรนำโดย นพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลโพธิ์ไทร พร้อมเปิดสามพันโบกยิม ณ สามพันโบกยิม ในอังคารที่ 4 ส.ค. 2563 เริ่มเวลา 06.00 น. โดยมีกำหนดการดังนี้

  • เวลา 06.30 น.:เจ้าหน้าที่และผู้มาร่วมงานทุกคนพร้อมกันที่สามพันโบกยิม
  • เวลา 06.30 น.:เริ่มพิธีการทางสงฆ์/พิธีเจริญพระพุทธมนต์/ตักบาตรพระสงฆ์
  • เวลา 07:00 น.:ถวายภัตรตาหารเช้าแด่พระสงฆ์/ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม
  • เวลา 08.00 น.:เสร็จพิธี/รับประทานอาหารร่วมกัน

ภาพกิจกรรม