พิธีทำบุญตักบาตรกลุ่มงานเทคนิควิชาการทางการแพทย์

ภาพบรรยากาศ โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดพิธีทำบุญตักบาตรกลุ่มงานเทคนิควิชาการทางการแพทย์ ณ บริเวณ อาคารชันสูตร(ใหม่) โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลโพธิ์ไทร และ ประชาชนร่วมพิธี ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖