พิธีรดน้ำขอพร ผอ.ลิต แสงแก้ว เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย 2556 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศ พิธีรดน้ำดำหัวขอพร ผอ.ลิต แสงแก้ว เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย 2556 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร