พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอโพธิ์ไทร เป็นประธานพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร