พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมในโรงพยาบาล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมในโรงพยาบาล ระหว่าง สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ไทร กับ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร