พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุม ศูนน์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม (ศอข.)
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม