[ภาพบรรยากาศ]พิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในโอกาสคล้ายวันเปิดทำการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 06.30 น.เป็นต้นไป ณ อาคารห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

กำหนดการ

 06.30  ผู้ร่วมงานพร้อมกัน ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร
 06.45  พระสงฆ์จำนวน 9 รูปเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
 07.00  พิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป พร้อมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
 08.00  ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกัน

ภาพบรรยากาศพิธีเจริญพระพุทธมนต์