พิธีเปิดโครงการ “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย”

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการ “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย” ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1794219913956072.1073742023.311434945567917]