[ภาพบรรยากาศ] การเยี่ยมประเมินคุณภาพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงพยาบาล

การเยี่ยมประเมินคุณภาพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ในการมาเยี่ยมโรงพยาบาลโพธิ์ไทรในครั้งนี้นำทีมโดย นายแพทย์ประวีร์ คำศรีสุข อาจารย์อรชร มาลาหอม และคณะ