[ภาพบรรยากาศ] อำเภอโพธิ์ไทรร่วมรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก “ร่วมแรง ร่วมใจ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ด้วยมาตรการ 5 ป.”

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 นายเลอพงษ์ สุวานิช เป็นประธานร่วมรณรงค์และทำความสะอาดในกิจกรรม ต้านภัยไข้เลือดออก online casinoร่วมแรง ร่วมใจ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ด้วยมาตรการ 5 ป.” โดยได้รับความร่วมมือจาก ประชาชน และหน่วยงานราชการอาทิ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ปกครองอำเภอโพธิ์ไทร โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร และโรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมรณรงค์ในกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง