ภาพบรรยากาศการจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 ประเภท กีฬาในร่ม (ฟุตซอลและแบดมินตัน) วันที่ 21 พ.ย 56 ณ สนามตระการพืชผล

ภาพบรรยากาศการจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 ประเภท กีฬาในร่ม (ฟุตซอลและแบดมินตัน) 21 พ.ย 56 ณ สนามตระการพืชผลฒ