[ภาพบรรยากาศ]การต้อนรับคณะพี่เลี้ยงวิชาการการพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะพี่เลี้ยงวิชาการการพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อมาเป็นพี่เลี้ยงในการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช แก่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันที่ 29 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี