[ภาพบรรยากาศ]การต้อนรับคณะกรรมการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2556

ภาพบรรยากาศ คปสอ.โพธิ์ไทรและหน่วยงานราชการในอำเภอโพธิ์ไทร โดยนายเลอพงษ์ สุวานิช นายอำเภอโพธิ์ไทร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา