[ภาพบรรยากาศ]การประชุมศูนย์เพิ่มรายรับครั้งที่ 2

ภาพบรรยากาศการประชุมศูนย์เพิ่มรายรับครั้งที่ 2เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานและหาแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กับโรงพยาบาล โดยมีหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันที่ 8 เมษายน 2557