[ภาพบรรยากาศ]การประชุมศูนย์เพิ่มรายได้ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศการประชุมศูนย์เพิ่มรายได้โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กับโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร