[ภาพบรรยากาศ]การประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมประชุมกันถ้วนหน้า ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1713686925342705.1073742009.311434945567917]