[ภาพบรรยากาศ]การประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ครั้งที่ 2/2561

ภาพบรรยากาศการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ครั้งที่ 2/2561 โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมประชุมกันถ้วนหน้า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1794203317291065.1073742022.311434945567917]