[ภาพบรรยากาศ]การประเมินงานคลินิกยาเสพติด โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศการประเมินงานคลินิกยาเสพติด โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ตำรวจ ครู ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่สารธารณสุข คปสอ.โพธิ์ไทร เข้าร่วมรับการประเมิน ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา