[ภาพบรรยากาศ]การมอบนโยบายป้องกันโรคไข้เลือดออก โดย ฯพณฯ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ภาพบรรยากาศ การมอบนโยบายป้องกันโรคไข้เลือดออก แก่ส่วนราชการ อสม. ผู้นำท้องถิ่น อำเภอโพธิ์ไทร-นาตาล โดย online casino ฯพณฯ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2556