[ภาพบรรยากาศ]การรับนิเทศงานผสมผสานครั้งที่ 2 / 2556

การรับนิเทศงานผสมผสานครั้งที่ 2 / 2556 โดยคณะนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักงานสาธารณสุขอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 6 กันยายน 2556 (ทีม 1 และทีม 2)

ทีม 1

ทีม 2 ณ รพ.สต.โสกชัน