[ภาพบรรยากาศ]การเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี (โรงพยาบาลโพธิ์ไทร))

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขขึ้น โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 30 เมษายน 2557 ตั้งแต่ เวลา  8.30 น.  จนถึงเวลา  15.30 น. ซึ่งการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขหน่วยเลือกตั้งโรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และผลการนับคะแนนมีดังนี้

หมายเลข คะแนน
1 1
2 0
3 61
4 0
5 0
6 0
7 0
8 1

โดยบรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร