ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข โซน 2 ณ คปสอ.กุดข้าวปุ้น วันที่ 22 ตุลาคม 2557

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข โซน 2 ณ คปสอ.กุดข้าวปุ้น วันที่ 22 ตุลาคม 2557 โดยผลการแข่งขันกีฬามีดังนี้

เวลา ประเภทกีฬา คู่แข่งขัน สาย สนามการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
13.00 ตะกร้อ (ช) โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ B รพ.กุดข้าวปุ้น 2-0
14.00 บาสเก็ตบอล(ช) นาตาล โพธิ์ไทร A รพ.กุดข้าวปุ้น 16-35
13.00 เปตอง(ช-ทั่วไป) โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ A รพ.กุดข้าวปุ้น 13-6
13.00 เปตอง(ญ-ทั่วไป) โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ A รพ.กุดข้าวปุ้น 13-4
13.00 เปตอง(ช-อาวุโส) โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ A รพ.กุดข้าวปุ้น 13-11
13.00 เปตอง(ญ-อาวุโส) โพธิ์ไทร นาตาล A รพ.กุดข้าวปุ้น
15.00 บาสเก็ตบอล(ญ) กุดข้าวปุ้น โพธิ์ไทร B รพ.กุดข้าวปุ้น 10-17
16.00 วอลเลย์บอล(ญ) นาตาล โพธิ์ไทร A รพ.กุดข้าวปุ้น 0-2

ภาพการแข่งขันของคปสอ.โพธิ์ไทร (น่าฮัก)