[ภาพบรรยากาศ]กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ภาพบรรยากาศกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ในวันที่ 4 มกราคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี