[ภาพบรรยากาศ]กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน ๒ ปี ๒๕๕๖ “ต้นตาลเกมส์” ณ คปสอ.โพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน ๒ ปี ๒๕๕๖ “ต้นตาลเกมส์” ณ คปสอ.โพธิ์ไทร ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ฟุตบอล คปสอ.โพธิ์ไทร – คปสอ.กุดข้าวปุ้น สนามโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร (0-0)