[ภาพบรรยากาศ]งานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ในวันที่ 18 พ.ค 2556

ภาพบรรยากาศ งานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ในวันที่ casino online 18 พฤษภาคม พศ.2556 ที่ผ่านมา