ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2557

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่ง เจ้าหน้าที่ผู้ย้ายมาและย้ายไป ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานสนามกีฬาบาสเกตบอลโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยช่วง 17.00  มีพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ที่ย้ายมาและย้ายไป ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร