ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศานเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร ที่ผ่านมา