[ภาพบรรยากาศ]ซ้อมแผนออกให้บริการประชาชนที่เกิดภาวะเครียดจากอุบัติภัย (MCAT)

ภาพบรรยากาศ การซ้อมแผนออกให้บริการประชาชนที่เกิดภาวะเครียดจากอุบัติภัย (MCAT) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2556