[ภาพบรรยากาศ]ทีมประเมินอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมโรงพยาบาลจากทีมประเมินอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย