ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2562 24 ต.ค 62 ณ สนาม คปสอ.ตระการพีชผล

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2562 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเป็นตัวอย่างของการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 24 ต.ค 62 ณ สนาม คปสอ.ตระการพืชผล โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดังนี้

 ลำดับ  ประเภทกีฬา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ  ผลการแข่งขัน
 1  เซปักตะกร้อหญิง  โพธิ์ไทร – นาตาล โพธิ์ไทร  2 : 1
 2  วอลเลย์บอลหญิง โพธิ์ไทร – เขมราฐ โพธิ์ไทร  2 : 0
 3  วอลเลย์บอลชาย โพธิ์ไทร – กุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น  2 : 0

**การแข่งขันนัดถัดไปที่สนาม คปสอ.เขมราฐ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562