ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2562 31 ต.ค 62 ณ สนาม คปสอ.เขมราฐ

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2562 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเป็นตัวอย่างของการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 31 ต.ค 62 ณ สนาม คปสอ.เขมราฐ โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดังนี้

ลำดับ ประเภทกีฬา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ ผลการแข่งขัน
1 ฟุตบอลชาย โพธิ์ไทร – นาตาล นาตาล 2 : 6
2 ตระกร้อชาย โพธิ์ไทร – เขมราฐ เขมราฐ 2 : 1
3 ตระกร้อหญิง โพธิ์ไทร – ตระการพืชผล  ตระการพืชผล 2 : 0
4 วอลเลย์บอลชาย โพธิ์ไทร – ตระการพืชผล ตระการพืชผล 2 : 0
5 บาสเก็ตบอลชาย โพธิ์ไทร – นาตาล โพธิ์ไทร
6 บาสเก็ตบอลชาย โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร
7 บาสเก็ตบอลหญิง โพธิ์ไทร – ตระการพืชผล โพธิ์ไทร

**การแข่งขันนัดถัดไปที่สนาม คปสอ.กุดข้าวปุ้น ในวันที่ 7 พฤศิกายน 2562