ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2562 7 พ.ย 62 ณ สนาม คปสอ.กุดข้าวปุ้น

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2562 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเป็นตัวอย่างของการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 7 พ.ย 62 ณ สนาม คปสอ.กุดข้าวปุ้น โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดังนี้

 ลำดับ  ประเภทกีฬา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ  ผลการแข่งขัน
 1  ฟุตบอลชาย โพธิ์ไทร – กุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น  0 : 1
 2  บาสเกตบอลหญิง โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร  18:14
 3  เซปักตะกร้อชาย  โพธิ์ไทร – นาตาล โพธิ์ไทร  2 : 0
 4  วอลเลย์บอลหญิง โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  0 : 2
 5  วอลเลย์บอลชาย โพธิ์ไทร – กุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น  2 : 0

 

การแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ ที่สนาม คปสอ.โพธิ์ไทร ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ ประเภทกีฬา คู่แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ สนาม เวลา
 1  ฟุตบอลชาย  ตระการพืชผล – กุดข้าวปุ้น  สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร  09.00 น.
 2  บาสเกตบอลชาย  โพธิ์ไทร – ตระการพืชผล  สนามกีฬาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร  16.00 น.
 3  บาสเกตบอลหญิง  โพธิ์ไทร – กุดข้าวปุ้น  15.00 น.
 4  วอลเลย์บอลชาย  ตระการพืชผล – นาตาล  14.00 น.
 5  วอลเลย์บอลหญิง  กุดข้าวปุ้น – ศรีเมืองใหม่  14.40 น.
 6  เซปักตะกร้อชาย  เขมราฐ – ศรีเมืองใหม่  13.30 น.
 7  เซปักตะกร้อหญิง  ตระการพืชผล – ศรีเมืองใหม่  13.00 น.
 8  เปตอง ชาย, หญิง (7 ประเภท)  ทุกคปสอ.  10.00 น.
 9  ฟุตซอล ชาย, หญิง  ทุกคปสอ.  จัดการแข่งขันวันที่ 14 พ.ย 62 ณ สนามฟุตซอล คปสอ.ตระการพืชผล (รร.บ้านม่วงเดียด)  08.00 น. เป็นต้นไป