ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2563 14 พ.ย 63 ณ สนาม คปสอ.เขมราฐ

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2563  เมื่อวันที่ 14 พ.ย 63 ณ สนาม คปสอ.เขมราฐ โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดังนี้

 ลำดับ  ประเภทกีฬา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ ผลการแข่งขัน  หมายเหตุ
 1  ฟุตบอลชาย โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  3 : 3  ชนะจุดโทษ
 2  บาสเกตบอลชาย โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร  27 : 26 (ตัดเชือก) โพธิ์ไทร vs ตระการ
 3  บาสเกตบอลหญิง โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร  30 : 8  รอชิง
 4  เซปักตะกร้อชาย โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  0 : 2
 5  เซปักตะกร้อหญิง โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  0 : 2
 6  วอลเลย์บอลชาย โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร  2 : 1 (ตัดเชือก) โพธิ์ไทร vs ตระการ
 7  วอลเลย์บอลหญิง โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร  2 : 0 (ตัดเชือก) โพธิ์ไทร vs กุดข้าวปุ้น