ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ปี 2563 ตังหวายเกมส์ วันที่ 28 พ.ย 63 ณ สนาม คปสอ.เขมราฐ

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ปี 2563 ตังหวายเกมส์ วันที่ 28 พ.ย 63 ณ สนาม คปสอ.เขมราฐ

สรุปผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน2
1 แชมป์ตะกร้อชาย/หญิง = เขมราฐ
2 แชมป์วอลเลย์บอลชาย = ตระการ
3 แชมป์วอลเล่ย์บอลหญิง = โพธิ์ไทร
4 แชมป์บาสหญิง = โพธิ์ไทร
5 แชมป์บาสชาย = นาตาล
6 แชมป์ฟุตบอลชาย = ตระการ
7 แชมป์เปตอง = อยู่ระหว่างรวบรวมผล