[ภาพบรรยากาศ]ประชุมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินไข้เลือดออก

ภาพบรรยากาศ ประชุมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินไข้เลือดออก ณ หอประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2556