[ภาพบรรยากาศ]ประชุมศูนย์เพิ่มรายรับครั้งที่ 4

ภาพบรรยากาศการประชุมศูนย์เพิ่มรายรับครั้งที่4 เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานและหาแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กับคปสอ.โพธิ์ไทร โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557