[ภาพบรรยากาศ]รณรงค์ไข้เลือดออกระดับอำเภอ

ภาพบรรยากาศ รณรงค์ไข้เลือดออกระดับอำเภอ ณ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2556