[ภาพบรรยากาศ]โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2

[ภาพบรรยากาศ] โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ (The potential of English language development training programes #2) วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี