[ภาพบรรยากาศ]โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมขบวนแห่และถวายต้นเทียนพรรษาและลงนามงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2556

เมื่อวันศุกร์ที 19 กรกฎาคม 2556 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมขบวนแห่และถวายต้นเทียนพรรษาและลงนามงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2556 โดยได้นายเลอพงษ์ สุวานิช นายอำเภอโพธิ์ไทรเป็นประธานและร่วมลงนามงดดื่มสุราแห่งชาติ