[ภาพบรรยากาศ] การจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 สนามที่ 5-6 และตารางการแข่งขันกีฬาในร่ม 21 พ.ย 56

ภาพบรรยากาศการจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 สนามที่ 5 และ 6 เมื่อวันที่ 19 พ.ย 2556 และตารางการแข่งขันกีฬาในร่ม (ฟุตซอลเทเบิลเทนนิสและแบดมินตัน) 21 พ.ย 56 ณ สนามตระการพืชผล

ตารางการแข่งขัน

SC-SPORT56-01BM SC-SPORT56-01FT

ภาพการแข่งขัน คปสอ.โพธิ์ไทรสนามที่ 5 ณ สนามเขมราฐ

ภาพการแข่งขัน คปสอ.โพธิ์ไทรสนามที่ 6 ณ สนามตระการพืชผล