[ภาพบรรยากาศ] การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมร่มโพธิไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร รับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานครั้งที่ 1/2558  จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยให้การต้อนรับ นำทีมโดย นพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร และเจ้าหน้าที่สังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร

Welcome External Audit-2558